Om oss

op-image251

 

Oppvekstprogrammet er et samarbeid mellom samfunns- og næringsliv i Nord-Trøndelag, og har som hovedoppgave å se hele oppvekstløpet i sin helhet. Programmet har tidsrammen 2011 – 2021.

I Nord-Trøndelag skal barn og unge gis en oppvekst som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. De viktigste tiltakene for å få til dette handler om tydelig politisk styring, god ledelse og læring, og samhandling mellom et samfunns- og næringsliv som tar barn og unge på alvor. På den måten skaper vi oppslutning om et felles oppdrag med felles ansvar.

Oppvekstprogrammet er forankret i et felles eierskap blant skoleeierne. Alle de nordtrønderske kommunene er invitert inn som partnere i programmet. Arbeidet til Oppvekstkommisjonen ligger til grunn, og programmets mål ble utarbeidet av kommisjonen. En av hovedmålsettingene er å utvikle et mest mulig harmonisert kvalitetssystem for oppvekstsektoren i Nord-Trøndelag. Arbeidet ledes av et programstyre. Programstyrets sammensetning ble vedtatt i Fylkesrådet 01.02.11 og består av:

  • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/Utdanningsdirektør
  • NAV Nord-Trøndelag v/Direktør
  • KS Nord-Trøndelag v/rådmannsrepresentant og styreleder
  • NHO Trøndelag v/Regiondirektør
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune v/fylkesutdanningssjef og fylkesråd for utdanning (leder).

Målsettinger:
1) Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger.
2) Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord-Trøndelag.
3) Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten.
4) Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på det tidspunkt de gjør størst nytte.